Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Ton de Bruin, voorzitter
  • Marianne Passchier, secretaris
  • Ton van Wetten, penningmeester
  • Bud Bickes, algemeen lid
  • Hester Dijk, algemeen lid

 


ANBI


Dress for Success Leiden is in 2015 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI.
6 maart 2015 is de stichting Dress for Success Leiden opgericht.

Naam: (Stichting) Dress for Success Leiden
KvK nummer: 62830759
RSIN/fiscaalnummer: 854974908
Contactgegevens:

Bestuur Dress for Success Leiden
Beatrixstraat 8
2316 RG Leiden
dressforsuccess-leiden@hotmail.com
06-14232372/06-53417866

Beloningsbeleid:
Dress for Success Leiden is een vrijwilligersorganisatie. Bestuur en vrijwilligers zijn onbezoldigd. Alleen onkosten, zoals reiskosten worden vergoed. Zij heeft 2 mensen in dienst voor in totaal 17 uur per week.

Doelstelling:
Ondersteunen en aanmoedigen van en het verlenen van diensten aan mensen met een minimuminkomen bij het vinden van een (on)betaalde baan of stageplek; of bij het starten als zelfstandig ondernemer.
Dit doel wil de stichting met name bereiken door mensen uit de doelgroep, die gaan solliciteren, te assisteren met het realiseren van een goede uiterlijke presentatie en waar nodig het verstrekken van goede gratis sollicitatiekleding. Bij het verkrijgen van de baan kan de klant nog een 2e set kleding krijgen om de kans op het behouden van werk te vergroten. Daarnaast, zo mogelijk, andere activiteiten die de kans op het vinden van werk bevorderen, organiseren.