Sponsors / Giften

Dress for Success is een non-profitorganisatie die draait op de vele enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast is de steun (financieel en in natura) die we van vele particulieren en (gemeentelijke) organisaties ontvangen onontbeerlijk voor ons succes.

Wil jij ook aan dit succes bijdragen, werkzoekenden steunen en bijdragen aan het verwezenlijken van onze ambities? Dat kan ook met een gift. In dat geval kun je een bedrag overmaken op NL69RABO 0191942995 van Dress for Success Leiden.

ANBI status

Dress for Succes heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat er gunstige fiscale regels gelden.  Lees hierover meer bij de Belastingdienst.